Open Source SoftwareOpen Source Software ToCoKa maakt waar mogelijk is altijd gebruik van Open-Source software. Hieronder een aantal redenen waarom zij dit doet.


Open-Source software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is. De gedachte achter dit concept is vrijheid:
- Vrijheid van distributie
- Vrijheid van gebruik
- Vrijheid om deze te wijzigen
- Vrijheid houdt ook in dat iedereen de software mag gebruiken voor alle toepassingen, dat er geen beperkingen zijn aan waarvoor het gebruikt wordt.

Open-Source is niet gebonden aan technologie. Veel mensen denken gelijk aan Linux als ze Open-Source horen, maar het is prima mogelijk om Open-Source software op een commercieel platform zoals Microsoft Windows te maken. Het gaat immers om de beschikbaarheid van de broncode. Open-Source zegt iets over wat men ermee mag.

Waarom Open-Source software?
Er zijn een aantal redenen waarom men Open-Source software zou willen gebruiken. De belangrijkste redenen zijn:
Open-Source software is gratis. Over het algemeen is Open-Source software gratis te downloaden van het Internet, of tegen kostprijs van een cd'tje.
Open-Source software houdt zich doorgaans strikt aan de standaarden, terwijl makers van commerciële software er belang bij hebben van deze standaarden af te wijken. Op die manier denken ze de consument aan hun software vast te klinken.
De kwaliteit van Open-Source software is vaak hoger dan van commerciële software. Bij commerciële software is er altijd de afweging tussen nieuwe features en het oplossen van fouten binnen een budget, en Open-Source software kent geen commerciële deadlines en budgetten. Hierdoor wordt er meer aandacht aan kwaliteit besteed.
Doordat vele ogen naar de broncode kijken, worden bugs en veiligheidsgaten sneller ontdekt en opgelost.
Men mag Open-Source software wijzigen, zodat men het precies kunt maken zoals men het wilt hebben.